Các văn bản pháp lý

Các văn bản pháp lý về việc đăng ký và sử dụng tài nguyên internet

Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Thông tư 16/2010/TT-BTTTT

Thông tư 05/2011/TT-BTTTT

CÔNG TY TNHH Thế Giới Web Việt

Địa chỉ: 458/1 QL 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0974 250 568.

Webiste: www.thegioiwebviet.vn

Facebook: www.facebook.com/thegioiwebviet.vn

Email: thegioiwebviet.vn@gmail.com