Linux Hosting

Gói cơ bản

Chỉ với 36.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 600MB
 • Băng thông/ Tháng : 20GB
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10

Cá Nhân

Chỉ với 52.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 900MB
 • Băng thông/ Tháng : 35GB
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

Cá Nhân +

Chỉ với 72.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1.2GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 3
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

Doanh Nghiệp

Chỉ với 96.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

Thương Mại Điện Tử

Chỉ với 135.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 5
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

Chuyên Nghiệp

Chỉ với 205.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 8
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 4
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

CÔNG TY TNHH Thế Giới Web Việt

Địa chỉ: 458/1 QL 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0974 250 568.

Webiste: www.thegioiwebviet.vn

Facebook: www.facebook.com/thegioiwebviet.vn

Email: thegioiwebviet.vn@gmail.com