File .htaccess là gì, Hướng dẫn cách dùng file .htaccess toàn tập

2023-03-23 14:43:17 96 lượt xem

Tập tin .htaccess (hypertext access) là một file có ở thư mục gốc của các hostting và do apache quản lý, cấp quyền. File .htaccess có thể điều khiển, cấu hình được nhiều thứ với đa dạng các thông số, nó có thể thay đổi được các giá trị được set mặc định của apache.

Bài viết liên quan
0 đánh giá về File .htaccess là gì, Hướng dẫn cách dùng file .htaccess toàn tập
SAO TRUNG BÌNH
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Vui lòng chọn đánh giá:
CAPTCHA
097 450 568
097 450 568
Zalo chat